دلنوشته من وچادرم
خواهرم سیاهی چادرتو برتر از سرخی خون من است
منوی اصلی
مطالب پیشین
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان
درباره

هروقت گفتیم حجاب و عفت ...
همیشه ما در طول زمان هر وقت گفتیم حجاب وعفت، عده ای گفتند آقا حجاب به
به عفت چه کار دارد؛ خیلی هاحجاب دارندعفت ندارند؛خیلی هاعفت دارند ؛حجاب ندارند . درطول زمان، هر وقت این هرف را می گفتیم ،... بعضی این را
می گویند ؛درحالی که این ، حرف درستی نیست . عفت یک چیز است؛حجاب یک چیز دیگر؛ اماعفت ؛ آن چیز غیر قابل دسترسی وغیر قابل تاثیر پذیری وآن صخره آسیب ناپذیر در انسان نیست؛ مثل همه خلقیات وخصلت های انسانی ، در معرض تهاجم قرار می گیرد .یکی از چیزهایی که می تواند آن را از تهاجم به دور بدارد وعفاف زن و طهارت او وتقوای او و حالت پرهیز و عصمت رادر او نگه دارد ، نداشتن معاشرت نامناسب در محیط زندگی و محیط کار و محیط جامعه است . معاشرت نامناسب ، یعنی معاشرتی که در او جها فرهنگی واخلاقی خاص رعایت نسده باشد .آن چیزی که می تواند به این نگه داری ومصون سازی و جداسازی کمک کند ، حجاب است . بهترین چیز ، حجاب است ؛ حجاب از طرف زن و حجاب از طرف مرد . حجاب مرد هم نگاه نکردن است : حجاب ، یعنی مانع ؛یعنی فاصل در زن .
از نظر غرب و فرهنگ غربی ، یکی از ارزش هایی که برای زن منصور است، این است که باوجود خود وبا شخصیت خود، وسایل التذاذ وبهره مندی دیگران را فراهم آورد ؛ لذا وقتی مابر اساس فرهنگ اسلامی اعلام می کنیم که اسلام برای معاشرت زن ومرد، محدودیتی قائل شده ومعاشرت بی قید وشرط زن ومرد را جایز ندانسته ، مارا متهم می کنند که شما به زن اهانت می کنید ؛ در حالی که اهانت آن چیزی است که در فرهنگ غرب نسبت به شخصیت زن دیده می شود .
1.بیانات مقام معظم رهبری در سمینار نقش زن در جامعه
2. بیانات مقام معظم رهبری در کنگره بین المللی زن و انقلاب جهانی اسلام
جستجو

آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی


حجاب و عفاف آسمانی ترین راه به مدینه فاضله است

   نوشته شده توسط : دخترآسمانی